کاردرمانی

دسته بندی ها
ارگوتراپی یا کاردرمانی چیست ؟ (اکیوپیشنال تراپی)
29/آذر/1399
ارگوتراپی یا کاردرمانی چیست ؟ (اکیوپیشنال تراپی)

قبولی در رشته کاردرمانی بسیار سخت است زیرا تعداد کمی از دانشگاههای کشور مجاز به پذیرش دانشجو از این رشته می باشند که الزاما باید دولتی باشند