کلاس گفتار درمانی

کلاس گفتار درمانی

 

افرادی که از خدمات کلاس گفتاردرمانی استفاده می کنند :

اگر کودک شما وضوح کلام خوبی ندارد ,لکنت دارد یا خزانه واژگان ضعیفی دارد

اگر کودک شما مشکل بلع و آبریزش دهان دارد

اگر بیمار شما فرد بزرگسالی است که به دلیل بیماری یا تصادف کلام خود را از دست داده است

 


ارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود